ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางมะยัง ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 543